ALFA IN - vývoj, výroba, prodej a servis profesionálních elektrocentrál MEDVED

Slovník pojmů

Regulace AVR

AVR – Automatic Voltage Regulator . Automatická regulace s tolerancí +- 2% . Pokud se jedná o spotřebič, o kterém víte, že je citlivý na kolísání napětí (např. citlivé lékařské přístroje, nářadí s elektronickou kontrolou vstupního napětí), musíte zde velmi opatrně volit typ regulace výstupního napětí elektrocentrály. Použijete elektrocentrálu s AVR. Jedná se o elektronickou regulaci výstupního napětí, které zajišťuje, že kolísání výstupního napětí bude v toleranci ± 2% v celém rozsahu (při konstantním zatížení) až do jmenovitého výkonu elektrocentrály. Elektrocentrály MEDVED s regulací AVR můžete použít pro citlivé přístroje a pokud napájíte zároveň i nějaké motory (mrazák, čerpadlo, apod.) nedojde k poškození těchto zařízení při rozběhu třeba mrazáku. Předpokladem je správné dimenzování elektrocentrály. V tomto případě se maximálně čerpadlo nerozběhne, ale ostatní zařízení jsou chráněná AVR regulací. (AVR není třeba pro svářečky PEGAS,PERUN nebo ALFIN s PFC ‐ kompenzací účiníku, které nejsou náchylné na kolísání napětí, je však nutné počítat s výkonovou rezervou elektrocentrály minimálně 30%).

Regulace CCL kompaundní

Kompaundní regulace CCL Potřebujete‐li „roztočit“ asynchronní motor na cirkulárce, řezačce na dlažbu, nebo kompresor, tj., zařízení s těžkým rozběhem, rozhodně volíte elektrocentrálu s kompaundním trafem. Tyto motory mají vskutku „TVRDÝ ROZBĚH“, ale kompaundní trafo zajistí, že centrála je schopna dodat veliký rozběhový proud a to i na úkor poklesu napětí. Nižší napětí asynchronnímu motoru nikterak neublíží. Počítejte, že pro svůj „jednokilowatový“ motor potřebujete krátkodobě 2 ‐ 4 násobek jeho jmenovitého výkonu. Při tomto rozběhu může, ale dojít ke krátkodobému poklesu a navýšení napětí, které by mohlo poškodit citlivé přístroje. Záleží jak je dimenzovaná elektrocentrála. Při běžném provozu lze elektrocentrály MEDVED s CCL regulací používat na většinu přístrojů v domácnosti od televizorů po počítače. Invertorové svářečky PEGAS, PERUN nebo ALFIN s PFC ‐ kompenzací účiníku ‐ mohou být bez problému provozovány na elektrocentrálách s kompaundním trafem.

Regulace CCL kapacitní

Kapacitní regulace CCL Poslední řadou spotřebičů je ruční nářadí s komutátorovými motory, kterým dostatečně postačí výstupní napětí s kapacitní regulací. Příkon spotřebiče může být a do maximálního jmenovitého výkonu elektrocentrály. Elektrocentrály MEDVED s touto regulací můžete používat i pro běžná domácí zařízení. Ve standardním provozu je změna napětí nižší je běžně povolená v elektrické síti

Regulace AVR+CCL kombinovaná

Jedná se o kombinaci obou regulací, která používá nejvýhodnější vlastnosti z obou předchozích. Při rozběhu motoru se chová jako standardní CCL, tedy neomezí rozběh motoru, a kolísání výstupního napětí řeší jako regulace AVR tedy je v toleranci ± 2% v celém rozsahu (při konstantním zatížení) až do jmenovitého výkonu elektrocentrály. Tato regulace je ideální pro všechny případy a lze jí použít i pro všechna běžná zařízení v domácnosti i nářadí a motory.

iGX značení motoru

Označení motorů Honda, které jsou vybaveny elektronickým regulátorem otáček. Ten dokáže přesněji udržet stálé otáčky motoru i při měnící se zátěži. Další výhodou je funkce automatického sytiče a to i při startu bez startovací baterie

EFI ( Electronic Fuel Injection )

Funkce využívající elektronického vstřikování paliva. Motor je ovládán pomocí řídící desky ECU a několika čidly, které vyhodnotí optimální množství paliva v závislosti na zátěži. EFI zvýší efektivnost spotřeby paliva, sníží množství výfukových plynů a zajistí snadnější údržbu. Všichni dobří výrobci to již u svých lepších a výkonnějších motorů používají. Elektrocentrála lépe drží výkon a výstupní parametry.

Výkon elektrocentrály

 • Zdánlivý výkon (Celkový výkon kVA) – výkon, který Vám může elektrocentrála dodat, pokud jsou všechny části v souladu. U elektrocentrál MEDVED se uvádí na štítku
 • Reálný výkon (Činný výkon kW) – jde o výkon, který je skutečně elektrocentrála schopna v provozu stále dodávat bez poškození elektrocentrály nebo připojených zařízení
 • Reaktivní výkon – to je vše ostatní a zde si lze představit téměř cokoli.
 • Slušný prodejce vše vysvětlí a v případě potřeby vyzkouší testem. Start kompresoru má jiné požadavky na výkon než počítač, světla či vrtačka.
 • Účiník ( cos Φ ) – je to bezrozměrná veličina a jde o poměr činného a zdánlivého elektrického výkonu. V podstatě jde o to, jak velkou část zdánlivého výkonu dokáže stroj přeměnit na činný výkon.
 • Hodnota účiníku ( cos Φ ) – hodnota účiník může být 0 až 1. U elektrocentrál se pohybuje nejčastěji mezi 0,7 až 1,0
 • činný výkon = celkový výkon * cos Φ
 • V souladu musí být generátor i motor. Poddimenzovaný motor nemůže ze silného generátoru trvale získat vyšší výkon a obráceně to platí také. Proto jsou důležité parametry obou položek.
Vykon elektrocentraly
Vysvětlení výkonu elektrocentrály 🙂

Maximální a jmenovitý výkon přesně specifikují normy ČSN ISO řady 8525.

Hlučnost elektrocentrály

Elektrocentrály jsou vždy zdrojem hluku. Měření hluku je relativně obtížná disciplína, která mnohým umožňuje s hlučností „kreativně “ pracovat. Je nutné rozlišovat jako základní veličiny

 • akustický tlak – jde o absolutní hodnotu intenzity hluku, která o slyšitelné hlučnosti nic nevypovídá. Uvádí se v jednotce Pa
 • hladina akustického tlaku – také se jedná o obecnou míru hluku, uvádí se v jednotkách Lp [dB] respektive jako LpA [dB], která je výpočet přizpůsobena jako vnímání hluku průměrného člověka
 • decibel – nejznámější jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku. Jednotka je pojmenována po skotském vynálezci telefonu A. G. Bellovi
 • měření hladiny akustického tlaku – probíhá na základě normy ČSN ISO 3746 Určování hladin akustického výkonu a akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Provozní metoda s měřící obalovou plochou nad odrazovou rovinou. Asi je zkrátka nejlepší obrázek

Průmyslová zásuvka 230 V

Jedná se o běžnou průmyslovou zásuvku na 230 V určenou pro vyšší zatížení. Zásuvka se standardně vyrábí pro 16 A a pro 32 A. Využívá se na našich elektrocentrálách v případě, že je možné na výstupu z našich MEDVEDU dosáhnout více jak 16 A jednofázově. V tomto případě nelze standardní zásuvku 230V na 16A použít. Kontrolu přetížení řeší správně dimenzovaný jistič u každé konkrétní elektrocentrály.

Zásuvka průmyslová 230 V 32 A
Zásuvka průmyslová 230 V 32 A čelní pohled