ALFA IN - vývoj, výroba, prodej a servis profesionálních elektrocentrál MEDVED

AUTOMATICKÉ STARTY

Automatika je připravena

Dodávky el.energie fungují

Elektrická energie je dodávána ze sítě. Automatika je připravena a čeká na případný výpadek.

Pokud fungují dodávky elektrické energie z rozvodné sítě, elektrocentrála je připravena a hlídá dodávku ze sítě. Pokud je automatika inteligentní je zde možnost kromě ovládání v češtině nastavit profylaktické starty. To znamená, že dochází ke zkušebním startům v nastaveném časovém období, kvůli testu motoru. Elektrocentrála má benzínový vzduchem chlazený motor, který potřebuje občas nastartovat, aby v případě výpadku dodávek byl plně funkční. Při profylaktickém startu není třeba nastavit odpojení domu, ale pokud by v tento okamžik došlo k výpadku elektrické energie, automatika přepne na režim z centrály a začne dodávat elektrickou energii do objektu.

Pokud je automatika osazena GSM modemem s telefonní kartou je možné provést start elektrocentrály příkazem z telefonu.

Automatika dodává el.energii

Výpadek dodávek el.energie

Došlo k výpadku dodávek elektrické energie. Elektrocentrála na povel automatiky nastartovala a dodává energii do objektu.

Pokud dojde k výpadku elektrické energie, pak automatika nastartuje elektrocentrálu, zkontroluje zda již jsou dodávky elektrické energie z elektrocentrály ustálené a přepojí elektrocentrálu na zálohovaný objekt. Elektřina je zapojena tak, aby dodávky nešly zpět do sítě, ale pouze do objektu, kam se má dodávat elektrická energie z elektrocentrály. Pokud dojde k znovu obnovení dodávek je možné v automatice nastavit čas, při kterém má přepnout zpět na dodávky z rozvodné sítě. Elektrocentrála ještě po určenou dobu běží a je schopna okamžitě znovu dodávat elektrický proud. Po určené době od znovu spuštění dodávek elektrické energie ze sítě, dojde k vypnutí elektrocentrály.

Pokud obsahuje elektrocentrála nádrž s hlídáním paliva umí automatika pokles hladiny paliva oznámit světelně nebo zvukově. V případě osazení automatiky modemem a telefonní kartou, je pak možné tuto informaci zaslat na až 5 telefonních čísel.