ALFA IN - vývoj, výroba, prodej a servis profesionálních elektrocentrál MEDVED

Plynové elektrocentrály SIMUS

11.2.2022

Elektrocentrály , kde palivem je zemní plyn, propan butan, řeší problém se špatným benzínem, který dlouhodobě nevydrží. Lze je připojit…

Elektrocentrály , kde palivem je zemní plyn, propan butan, řeší problém se špatným benzínem, který dlouhodobě nevydrží. Lze je připojit na plynové rozvody ať již standardního zemního plynu, propan-butanové lahve nebo ze zásobníku umístěného poblíž objektu. K těmto elektrocentrálám jsme schopni připojit naše automatiky, který dokáží automaticky nastartovat elektrocentrálu při výpadku elektrické energie nebo při poklesu pod nastavené hodnoty baterií a dodávat potřebnou energii pro udržení chodu objektu. Schematické znázornění běžných dodávek elektrické energie

Standardní dodávky elektrické energie.

V případě výpadku dokáže automatika AT 207 dodávat elektrickou energii místo rozvodné sítě

Výpadel elektrické energie

Automatika AT 207 dokáže obdobně jako automatika PDM reagovat i na konkrétní signál.

Nastartuje elektrocentrálu a pošle SMS např. :

  • došlo ke snížení hodnoty stavu baterií,
  • snížil se tlak vzduchu v sledované nádobě,
  • zvýšila se hladiny spodní vody
  • a další případy

V případě nádrže se sledováním paliva dokáže odeslat informační SMS o stavu paliva.

Výhodou plynových motorů je , že v palivu nedochází k žádné degradaci, a pokud jde o zemní plyn přivedený do domu, pak není třeba doplňovat, protože je stále k dispozici, i když nefunguje elektrická energie.

VANGUARD plynový motor
Plynový motor Vanguard
od BRIGGS & Stratton

Nevýhodou plynových motorů je menší výkonnost proti benzínovým a také rozdíly ve výkonu mezi zemním plynem a propan butanem.